ТЕТРА увоз-извоз Битола е компанија која е во приватна сопственост основана во 2005 година.
Дејноста на компанијата е продажбa, проектирање и изведување по принципот “клуч на рака” на инсталации и системи за греење, ладење, климатизација и вентилација (HVAC), како и цевни системи од GRE цевки, системи за водоснабдување и одводнување.
На потенцијалните купци инсталатери и крајни купувачи им нудиме техничка помош и сугестии за и околу изборот на опремата.
Располагаме со сопствен сервис за опремата која ја нудима за продажба, како и на системите и инсталациите кои се веќе изведени од наша страна.
Нудиме и услуги за годишно сервисирање и одржување на горенаведената опрема. Проектирањето и изведбата на инсталациите и системите за греење и ладење го изведуваме со сопствен висококвалификуван кадар, со долгогодишно искуство.
 

Контакт информации